Close

Прайс-лист

FOMBLIN

Продукт: Цена за 1 килограмм:
FOMBLIN® Y 25 200.00 €
FOMBLIN® Y 45 280.00 €
FOMBLIN® Y 25/9 320.00 €
FOMBLIN® Y HVAC 25/6 200.00 €
FOMBLIN® Y LVAC 14/6 210.00 €
FOMBLIN® YGV 250 200.00 €
FOMBLIN® YPL 1500 260.00 €
FOMBLIN® YR 1800 300.00 €
FOMBLIN® YLOX 120 280.00 €
FOMBLIN® M 03 580.00 €
FOMBLIN® M 15 480.00 €
FOMBLIN® Z 03 1550.00 €

Galden

Продукт: Цена за 1 килограмм:
Galden® LS серия 160.00 €
Galden® НS серия 190.00 €
Galden® НТ 110 90.00 €
Galden® НТ 270 140.00 €
Galden® НТ 230 130.00 €
Galden® НТ 200 98.00 €
Galden® НТ 70 90.00 €